Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV001, 2952 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-23 Stoppdatum 2007-11-23
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt: 4934
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: