Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV001, 2952 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-23 Stoppdatum 2001-09-23
Mängd (ton): 5,21 Kostnad totalt: 3896
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: