Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV001, 2952 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-27 Stoppdatum 2003-09-27
Mängd (ton): 4,71 Kostnad totalt: 3683
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: