Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV001, 2952 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-22 Stoppdatum 1999-08-22
Mängd (ton): 5,45 Kostnad totalt: 3665
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: