Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV001, 2952 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-11-11 Stoppdatum 1995-11-11
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt: 3034
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: