Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV002, 2953 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-05 Stoppdatum 2009-11-05
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 11332
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: