Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV003, 2954 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-11-11 Stoppdatum 1993-11-11
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 5170
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: