Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL002, 2981 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-24 Stoppdatum 1999-08-24
Mängd (ton): 2,97 Kostnad totalt: 1997
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: