Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL002, 2981 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-09 Stoppdatum 2000-09-09
Mängd (ton): 5,88 Kostnad totalt: 4063
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: