Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL002, 2981 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-20 Stoppdatum 2004-09-20
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 5187
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: