Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL002, 2981 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-25 Stoppdatum 1996-09-25
Mängd (ton): 5,40 Kostnad totalt: 3343
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: