Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL043, 3020 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-05-10 Stoppdatum 2001-05-10
Mängd (ton): 9,80 Kostnad totalt: 7762
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <1,5 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: