Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL043, 3020 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-18 Stoppdatum 2005-04-18
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 8220
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: