Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL047, 3024 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-04-28 Stoppdatum 1999-04-28
Mängd (ton): 11,33 Kostnad totalt: 7618
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: