Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL047, 3024 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-04 Stoppdatum 2000-09-04
Mängd (ton): 11,96 Kostnad totalt: 8264
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: