Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL080, 3055 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-17 Stoppdatum 2001-09-17
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 3984
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: