Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL080, 3055 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-05 Stoppdatum 2000-09-05
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 3386
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: