Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL080, 3055 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-04 Stoppdatum 2003-11-04
Mängd (ton): 4,79 Kostnad totalt: 4508
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: