Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL080, 3055 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-22 Stoppdatum 2004-09-22
Mängd (ton): 4,83 Kostnad totalt: 4183
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: