Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL080, 3055 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-06 Stoppdatum 2009-11-06
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 6430
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: