Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL080, 3055 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-24 Stoppdatum 1996-09-24
Mängd (ton): 4,60 Kostnad totalt: 2847
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: