Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL082, 3057 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-06 Stoppdatum 2002-11-06
Mängd (ton): 9,70 Kostnad totalt: 8827
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: