Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL082, 3057 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-23 Stoppdatum 2004-09-23
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 8643
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: