Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL082, 3057 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-12-14 Stoppdatum 2008-12-14
Mängd (ton): 8,01 Kostnad totalt: 9441
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: