Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL082, 3057 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-24 Stoppdatum 1996-09-24
Mängd (ton): 7,36 Kostnad totalt: 4556
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: