Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOB001, 3058 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-03 Stoppdatum 2005-09-03
Mängd (ton): 18,37 Kostnad totalt: 15100
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: