Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOB001, 3058 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-12-03 Stoppdatum 2007-12-03
Mängd (ton): 18,27 Kostnad totalt: 19640
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: