Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOB001, 3058 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-14 Stoppdatum 2010-11-14
Mängd (ton): 5,15 Kostnad totalt: 6891
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: