Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOB001, 3058 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-11-25 Stoppdatum 1993-11-25
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 9306
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: