Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMULB003, 3069 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-16 Stoppdatum 2010-11-16
Mängd (ton): 11,84 Kostnad totalt: 15849
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: