Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMULB005, 3071 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-20 Stoppdatum 1996-09-20
Mängd (ton): 9,97 Kostnad totalt: 6171
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: