Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF043, 3098 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-20 Stoppdatum 2004-11-23
Mängd (ton): 3,04 Kostnad totalt: 2866
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: