Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KLINGERETJÄRNEN, 3112 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-20 Stoppdatum 2005-07-20
Mängd (ton): 4,02 Kostnad totalt: 3610
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: