Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK004, 3123 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-05 Stoppdatum 2004-09-05
Mängd (ton): 15,91 Kostnad totalt: 14987
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: