Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK012, 3131 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-03 Stoppdatum 2004-09-03
Mängd (ton): 5,98 Kostnad totalt: 5634
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: