Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK012, 3131 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-21 Stoppdatum 2005-10-21
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1986
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: