Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK012, 3131 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-06 Stoppdatum 2007-08-06
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2091
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: