Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK035, 3151 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-29 Stoppdatum 2010-07-29
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2512
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: