Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY004, 3162 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-03 Stoppdatum 2000-10-03
Mängd (ton): 24,50 Kostnad totalt: 16873
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: