Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK056, 3195 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-02 Stoppdatum 2004-09-02
Mängd (ton): 10,12 Kostnad totalt: 9533
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: