Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK069, 3207 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-31 Stoppdatum 2006-07-31
Mängd (ton): 3,88 Kostnad totalt: 4086
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: