Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fruegölen, 098474 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-09 Stoppdatum 2002-11-09
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: