Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT070003, 06VAT070003 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-12-05 Stoppdatum 1996-12-05
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: