Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT052012, 06VAT052012 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-09-16 Stoppdatum 1997-09-16
Mängd (ton): 10,12 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: