Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180013, 06VAT180013 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-01-15 Stoppdatum 2009-01-15
Mängd (ton): 1,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: