Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLENSJÖN, 656168153584 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-05 Stoppdatum 2008-09-05
Mängd (ton): 19,00 Kostnad totalt: 20292
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: