Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLENSJÖN, 656168153584 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-12 Stoppdatum 2003-09-12
Mängd (ton): 24,99 Kostnad totalt: 17493
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: