Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VILÅNGEN, 658199 141003 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-28 Stoppdatum 2000-08-28
Mängd (ton): 168,11 Kostnad totalt: 67969
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: