Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VILÅNGEN, 658199 141003 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-05 Stoppdatum 2008-09-05
Mängd (ton): 135,03 Kostnad totalt: 79128
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: