Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Krustjärn, 659310 129316 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-09 Stoppdatum 2004-07-09
Mängd (ton): 7,88 Kostnad totalt: 7234
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: